Kristus befaller bruden att styrka sin kropp med måttlig föda, så att icke själen, på grund av kroppens brist, hindras i andliga ting.
Kapitel 91

När bruden var mycket försvagad till kropp och hjärna, på grund av fasta och vaka, och hennes själ på grund av denna vanmakt icke helt kunde förstå de ord, som hon hörde Kristus tala till henne, så tillade Kristus: »Gå och giv din kropp dess måttliga nödtorft, ty det behagar mig att köttet har sin måttliga nödtorft, så att icke själen hindras i andliga ting för köttets brists skull».