En anmärkningsvärd vision om en kvinna, som Jungfru Maria och Petrus uppehöllo, så att hon ej skulle falla, som på dessas råd förändrade sitt liv och genom en särskild gudomlig nåd råkade i en sjukdom, vari hon renades, och därefter kom till himmelen.
Kapitel 93

Bruden såg i anden en kvinna, som satt på ett rep. En fager man uppehöll den ena av hennes fötter, och en jungfru av underbar skönhet den andra. Och då visade sig den heliga Maria och sade: »Denna kvinna, som du känner till, var invecklad i många köttets och världens omsorger men har underbart bevarats, så att hon ej skulle falla. Hon hade ofta vilja att synda men icke tillfälle därtill, och detta verkade min Sons apostel Petri bön; honom älskade denna kvinna.

Och när hon hade tillfälle, så hade hon ej vilja, och detta berodde på min kärlek, jag som är Guds moder. Men emedan hennes timma nu nalkas, så råder den helige Petrus henne, att hon antager någon stränghet i klädedräkten, ty själve denne högste apostel fick uthärda nakenhet, fångenskap och hunger, ehuru han var mäktig i himmelen och på jorden. Och jag, Guds moder, som icke upplevde någon timma på jorden utan hjärtats bedrövelse, jag råder, att hon ej må blygas över att vara ödmjuk utan lyda Guds vänner.»

Sedan uppenbarade sig genast den helige aposteln Petrus, vilken sade till bruden: »Du vår Herres och Guds nya brud, gå och fråga den kvinna, som jag älskat och bevarat, om hon helt vill vara min dotter». Och då hon tillfrågats och samtyckande sagt: »Jag vill det av hela mitt hjärta», svarade den helige Petrus: » Jag skall sörja för henne som för min dotter Petronilla och taga henne i min vård». När kvinnan hört detta, förändrade hon genast sitt liv, och icke långt därefter greps hon av en sjukdom, som icke lämnade henne, förrän hon, renad och med djupaste fromhet, gav upp andan.

Ja, när denna kvinna låg på sitt yttersta, såg hon den helige aposteln Petrus i biskopsskrud och den helige Petrus martyr i predikarbrödernas dräkt; båda hade hon innerligt älskat under sitt liv, och nu sade hon högt: »Vad är det, mina herrar?» När de närvarande kvinnorna frågade henne, om hon såg någonting, svarade hon: »Underbara ting, ty jag ser mina herrar aposteln Petrus, klädd i biskopsskrud, och Petrus martyr i predikarbrödernas dräkt, och jag har alltid älskat dem och alltid hoppats på deras hjälp.» Och hon ropade genast: »Välsignad vare Gud! Se, jag kommer!» och insomnade i Herren.