När fru Birgitta var i Jerusalem, var hon villrådig, huruvida hon skulle vistas i franciskanbrödernas kloster på berget Sion eller i pilgrimernas härbärge i Jerusalem. Jungfru Maria uppenbarade sig då för henne, medan hon bad, och sade henne, att hon borde vistas i härbärget för att ge gott exempel åt andra människor.
Kapitel 17

Modern talar: »På detta Sions berg finnas två slags människor. Somliga älska Gud av hela sitt hjärta. Andra vilja hava Gud, men världen är dem ljuvare än Gud. Och därför är det - på det att de goda icke må taga anstöt, de tröga icke finna anledning att förbliva i sin tröghet och de efterkommande icke få ont föredöme - bättre att vistas på det ställe, som avsetts för pilgrimerna. Min Son skall nämligen förse eder med allt, såsom det behagar honom.»