Fru Birgitta såg i denna vid Herrens krubba i Betlehem undfångna uppenbarelse, hur herdarna kommo till krubban för att tillbedja den nyfödde Kristus.
Kapitel 23

Jag såg även på samma plats, när Jungfru Maria och Josef stodo och tillbådo barnet i krubban, att herdarna och de, som vaktade hjorden, då kommo för att se och tillbedja barnet. När de sett det, ville de veta, huruvida det var ett gossebarn eller ett flickebarn, ty änglarna hade ju förkunnat för dem, att världens frälsare var född, och de hade icke sagt frälsarinna. Jungfrumodern visade dem då, att det var ett gossebarn, och de tillbådo det genast med stor vördnad och glädje och vände sedan tillbaka, lovprisande och förhärligande Gud för allt det som de hade hört och sett.