I denna uppenbarelse, som bruden hade i det kapell i Betlehem, varest Kristus är född, berättar Jungfru Maria för henne, huru de tre visa konungarna tillbådo hennes Son Kristus.
Kapitel 24

Herrens moder sade även till mig: »Du må veta, min dotter, att när de tre visa konungarna kommo till stallet för att tillbedja min Son, så visste jag på förhand om deras ankomst. Och när de gingo in och tillbådo honom, så jublade min Son, och av glädje hade han då ett blidare anlete än annars. Även jag gladdes och fröjdades, och mitt sinne var fyllt av underbart jubel. Jag gav akt på deras ord och gärningar och bevarade dem i mitt hjärta.»