Kristus talar till fru Birgitta under bönen, befaller henne att nu gå till Jerusalem samt lovar henne kroppslig styrka och det till livsuppehället nödvändiga.
Kapitel 9

Guds Son talar till den heliga bruden och säger: »Faren nu från Rom till Jerusalem! Varför skyller du på din ålderdom? Jag är naturens skapare; jag kan försvaga och förstärka naturen såsom mig behagar. Jag skall vara med eder, jag skall styra eder väg, jag skall leda eder från och tillbaka till Rom och förse eder med allt det nödvändiga, ja rikligare än I någonsin förut haft det.»