Kristus visar för bruden, hur den gode och den onde andens tankar och ingivelser strida med varandra i nämnda drottnings själ, och säger, hur hon skall välja emellan dem.
Kapitel 13

Kristus talar till bruden och säger: »Av två andar ingivas och ingjutas tankar och ingjutelser i människornas hjärtan, nämligen av en god och av en ond ande. Den gode anden råder människan att tänka på det framtida och himmelska och att icke älska det timliga. Den onde anden råder människan att älska det närvarande som synes, gör att synden ser lätt ut, sänder svagheter och sätter svaga människors exempel till förebild» etc. Sök detta kapitel i fjärde boken, kapitel 4.