Kristus visar här bruden genom en liknelse, att konungar böra vara ödmjuka och beredvilliga till att höra Guds vänners hemliga råd, även om de icke äro utrustade med den yttre, ordrika vältaligheten, ty ofta blir det, som bland världsmänniskor anses rättfärdigt, förkastat inför Gud.
Kapitel 24

Guds Son talar till bruden: »En läkare kom till ett fjärran, obekant land, där konungen icke styrde utan styrdes, emedan han hade ett harhjärta, och därför liknade han en krönt åsna, där han satt på tronen. Hans folk hängav sig åt frosseri» etc. Sök detta kapitel i tredje boken, kap. 31.