Johannes evangelisten säger till bruden, att konungar, som älska orättfärdiga människor, förtrycka de rättfärdiga, underlåta att bestraffa överträdelserna, tillåta att undersåtarna plundras på sina gods, pålägga olidliga bördor och icke hedra Gud i sin gärning, snarare äro rövare och förrädare inför Gud än konungar. Och han säger, hur de skola bättra sig.
Kapitel 25

För Kristi brud visade sig en mansgestalt, vars hår var kringskuret med smälek och vars kropp var överstänkt med olja och som var helt blottad men dock ej blygdes. Han sade till bruden: »Den skrift, som I kallen helig, säger, att ingen gärning skall bliva obelönad». Sök detta kapitel i fjärde boken, kap. 1.