Bruden såg, huru den helige Dionysius bad till Guds moder för Frankrike. Hon hörde honom och bad jämte honom ödmjukt till sin Son.
Kapitel 26

När jag bad i min ensamhet, såg jag huru den helige Dionysius talade till Jungfru Maria och sade: »Du är barmhärtighetens drottning. Åt dig är all barmhärtighet given» etc. Sök i fjärde boken, kap. 103.