Barmhärtighetens moder beder jämte den helige Dionysius till sin Son för Frankrike och England, eftersom krig råder mellan dessa båda länders konungar, vilka liknas vid två mycket rovgiriga vilddjur.
Kapitel 27

Guds moder talar till Sonen och säger: »Välsignad vare du, min Son! Det står skrivet, att jag kallades välsignad, jag som burit dig i skötet, men du svarade, att även den är välsignad, som hör dina ord och bevarar dem» etc. Sök detta kapitel i fjärde boken, kap. 104.