Kristus meddelar bruden det sätt, på vilket fred kan stiftas mellan Frankrike och England, och att dessa konungar, om de icke lyda, skola straffas hårt.
Kapitel 28

Vidare talar Guds Son: »Jag är en konung, som bör fruktas och hedras. Därför skall jag för min moders böners skull sända mina ord till konungarna av Frankrike och England» etc. Sök detta kapitel i fjärde boken, kap. 105.