Kristus säger här, att konungarna böra arbeta på att med råd av rättfärdiga och visa andliga män återuppbygga Jerusalems, d. v. s. Kyrkans, murar andligen, så att alla stånd av lekmän, präster och ordens folk återbringas till sitt forna stånd av lydnad och iakttagande av Guds och Kyrkans bud.
Kapitel 30

Kristus talade till bruden, som bad för en konung av Sverige, och sade: »Han, som har blivit min lem från att förut ha varit djävulens lem, må arbeta såsom de, vilka uppbyggde Jerusalems murar» etc. Sök detta kapitel i sjätte boken, kap. 26.