På Johannes döparens och Jungfru Marias böner tillåter kejsaren Kristus, att en from riddare, deras vän, beväpnas andligen. Själva apostlarna Petrus och Paulus beväpna honom ståtligt med dygdernas kostbara andliga vapen, här beskrivna. En anmärkningsvärd urkund för riddare!
Kapitel 34

Kristus talade till bruden och sade: »Du satte i dag ihop ett ordspråk i din latinska grammatiklektion, att det är bättre att förekomma än att förekommas. Så har jag med min nåds sötma förekommit dig, på det att djävulen ej måtte behärska din själ.» Och genast visade sig Johannes döparen och sade: »Välsignad vare du, Gud, som är före allting, du jämte vilken ingen annan någonsin varit Gud, och vid sidan av vilken och efter vilken ingen annan skall vara det, eftersom du evinnerligen varit och är en enda Gud» etc. Sök återstoden av detta kapitel i fjärde boken, kap. 74.