Kristus berättar de välgärningar, som han gjort och gör med riddarna, och klagar över deras otacksamhet. Och han lär konungarna ett nytt, för honom välbehagligt sätt att alstra riddare till trons och den heliga kyrkans försvar och utbredning.
Kapitel 35

Jag är med Fadern och den Helige Ande en Gud.» Sök detta kapitel i andra boken, kap. 13.