Kristus, den sanne kejsaren och konungen, uppmanar huldrikt och ödmjukt riddarna, som en fader och broder och herre, att de må återvända till honom. Han berättar de kval, som han utstått för deras skull, och lovar dem som belöning, ifall de verkligen omvända sig, ärorik himmelsk lön.
Kapitel 36

Jag är den sanne konungen, och ingen är värdig att kallas konung utom jag, ty av mig är all makt.» Sök detta kapitel i andra boken, kap. 12.