Kristus säger, att konungar, som vilja draga ut mot de otrogna, först välvilligt och fridsamt må förmana dem att omvända sig, men att man må lyfta rättvisans nitälskande hand mot de otrogna, ifall de vägra.
Kapitel 40

Kristus talade till bruden och sade: »Det säges, att ingen mot sin vilja skall tvingas till himmelriket. Jag svarar: Om goda örter hindras av ogräs, är det då icke bättre, att ogräset ryckes upp, så att icke de spirande blomstren förkvävas? Fördenskull må de, som gå till de otrognas länder, först erbjuda dem frid och tro och frihet, och om de otrogna icke taga emot deras råd och förmaningar, då bör man lyfta rättvisans nitälskande hand mot dem. Jag Gud, som är kärleken själv, skall nämligen hundrafalt löna alla dem, som dött av kärlek till mig, och de otrogna själva skola komma till mindre straff än om de levat längre och dött i frid, ty om de levat längre, hade de syndat mera. Så stor är ju kärleken, att icke den minsta tanke skall bliva utan lön - hur mycket mera då en god gärning?»