Samtal mellan Gud och bruden om konungen och konungens arvsrätt i riket, och huruvida konungen kan bortskänka någonting som hör till kronan, och vad och på vilket sätt han kan återkräva och återfå det avyttrade.
Kapitel 41

Bruden bad till Kristus för en konung av Sverige och sade bl. a.: »O Herre, vredgas icke om jag frågar. Jag har hört av skriften, att ingenting får förvärvas med orättvisa och att intet förvärvat får behållas emot rättvisan.» Sök detta kapitel i fjärde boken, kap. 3.