Guds moder råder den konung, som drager ut mot hedningarna, att han må hava ett på förhand fastställt antal män och att hans förtröstan på de löften som givits honom från ovan är fåfäng, om han icke själv håller vad han lovat Gud.
Kapitel 45

Guds moder talade till bruden och sade: »Om konungen drager ut mot hedningarna, må han hava ett på förhand fastställt antal män, ty jag känner hans bortgång och återkomst och att många av dem som gå icke bliva mindre upproriska mot Gud än de, som gingo ut med Moses. Men liksom Moses icke förde in folket i det utlovade landet på grund av dess otacksamhet, så skola de, som ännu icke äro födda, fullkomna Guds vilja. Och konungen må icke hysa alltför stor förtröstan därför att jag kallade honom min son och sade, att jag aldrig ville skilja mig från honom. Ty det är visserligen sant, att om han håller sitt löfte till mig, skall även jag hålla mitt löfte till honom, men om han föraktar mig, må han frukta, att han själv blir föraktad.»