Kristi uppenbarade ord till bruden angående Tysklands kejsare, att denne må söka förbättra fyra systrar i Guds kyrka, nämligen fyra dygder, vilka blivit störtade från sina troner, och att fyra motsatta laster, vilka tyvärr härska i Kyrkan, må störtas och utrotas.
Kapitel 50

Kristus befaller bruden, att hon liksom av sig själv må skriva den gudomliga uppenbarelsens ord till kejsaren i denna lydelse: » Jag klagar, icke endast» etc. Detta kapitel återfinnes i fjärde boken, kap. 45.