Den himmelske kejsaren Kristus sitter till doms och klandrar skarpt jordens konungar och furstar och alla stånd för deras otacksamhet. Han hotar dem med sin vredes fruktansvärda dom men uppmanar dem samtidigt att omvända sig, ty då skall han barmhärtigt och faderligt taga emot dem.
Kapitel 58

Jag såg ett stort slott, likt den klara himmelen. Den himmelska härskaran var där, och den var oräknelig såsom solgranden. Sök i sjunde boken, kap. 30.