Likaså om en ovärdig konung och om hans dom.
Kapitel 59

Guds Son talar: »Emedan denne konung icke söker» etc. Sök detta kapitel i Bifogade uppenbarelser, kap. 27.