Likaså om sex onda konungar.
Kapitel 60

Guds Son talar: » Jag visade dig förut fem konungar» etc. Sök detta kapitel i Bifogade uppenbarelser, kap. 78.