Kejsaren Kristus säger till konungarna, att om de vilja hedra honom, må de iakttaga hans bud och ord samt föröka hans heder, i det de älska sina undersåtars själar, som han själv återlöst med sitt eget blod.
Kapitel 7

Guds Son talar till bruden om en konung av Sverige och säger: »Om denne konung vill hedra mig» etc. Sök i fjärde boken, kap. 48.