Innehållsöversikt Brev och Uppenbarelser hämtade ur andra källor

I några handskrifter (Cod. Ups. C 86 m. fl.) ha enstaka uppenbarelser och brev bevarats, vilka icke fått plats i Lübeckupplagan av Birgittas Uppenbarelser.

1. Någon gång under påven Innocentius VI:s tid (1352-62) ser Birgitta i en vision området runt Vatikanen bebyggt med nya hus för påvens och kardinalernas ändamål.
2. Vid någon av sina vallfärder i Italien har Birgitta kommit till en ort, där man uppger sig förvara något av Jungfru Marias mjölk.
3. Birgitta författar, på gudomlig uppmaning, ett mässformulär, vars texter i de skarpaste ordalag fördöma den i dåtidens Kyrka förhärskande simonien. (Simoni är handel med kyrkliga ämbeten; ordet går tillbaka på den i Apostlagärningarnas åttonde kapitel ingående berättelsen om trollkarlen Simon, vilken ville köpa sig makten att förmedla den Helige Ande.) Genom Alfons, sin biktfader, vill Birgitta förelägga stycket för påven, på det att en rättelse måtte komma till stånd.

4. Genom Alfons har Birgitta stiftat bekantskap med den spanske fältherren Gomez de Albornoz, ståthållare över hertigdömet Spoleto. Gomez har bett Alfons att till Birgitta framföra sin anhållan om andliga råd för sin livsföring. I ett brev, skrivet i Rom den 7 november 1371, villfar Birgitta Gomez' anhållan och meddelar honom de råd hon anser honom behöva.
5. Gomez har mottagit nämnda brev av Birgitta och känt sig tilltalad av dess innehåll. Han har bett Birgitta att upptaga honom såsom sin andlige son. Birgitta sänder honom ett nytt brev i slutet av år 1371 och betygar honom där sin innerliga tillgivenhet.