Innehållsöversikt Bok 11 "Ängelns Lovsång"

Prolog. Under sin vistelse i Rom inspireras Birgitta att skriva de 21 läsestyckena eller lektierna för Jungfru Marias tidegärd, avsedd att utföras av nunnorna i Vadstena. Den viktigaste delen av denna Jungfru Marias tidegärd är den dagliga matutinen eller morgongudstjänsten. Matutinen innehåller tre prosaiska läsestycken, växlande för varje veckodag, samt diverse sångtexter. Läsestyckena, som författats av Birgitta själv efter en ängels diktamen (därav rubriken »Ängelns lovsång»), meddelas här. Sångtexterna ha på hennes uppmaning författats av Petrus Olovsson från Skänninge, hennes följeslagare i Rom.

Söndagens tre läsestycken beskriva, hur Maria, redan före sin tillblivelse, existerade i Guds förutvetande som den fullkomligaste skapelse. De jämföra Maria med Noaks ark och Guds kärlek till Maria med Abrahams kärlek till Isak.

Måndagens läsestycken beskriva, hur änglarna älska Maria, hur Maria på grund av sina dygders rikedom kan betecknas som en skapelse i miniatyr och hur Maria förhärligat Gud mer än vad alla änglar och människor kunnat göra.

Tisdagens läsestycken beskriva, hur Adam, Abraham och profeterna gladde sig åt Marias framtida födelse.

Onsdagens läsestycken berätta om Marias föräldrars äktenskap, om Marias födelse och om Marias barndom.

Torsdagens läsestycken skildra Marias fromma ungdom och Guds Sons mandomsanammelse i Marias sköte.

Fredagens läsestycken skildra den bedrövelse, som Maria fick utstå i samband med sin Sons lidande.

Lördagens läsestycken skildra Marias liv efter Kristi uppståndelse, hennes död och hennes kropps upptagelse till himmelen.