Med anledning av det andra kapitlet i Frälsarens ordensregel föreskriver Kristus regelns nedskrivare att förklara den sanna ödmjukhetens trappsteg, så att hans moders döttrar må lära sig, etc.
Bok 9 - Kapitel 1

Kristus talar: »Om någon har ett fagert käril och påstår, att det finns välluktande kryddor däri, hur skall man kunna tro det och till vad gagn kunna de vara, om han icke öppnar locket och visar deras olika arter och goda egenskaper? Så förhåller det sig ock med dygderna. Om någon predikar, att ödmjukheten är en dygd, vad gagnar det den lyssnande, om icke dess rötter och trappsteg visas och huru man förvärvar och behåller den?

Emedan nu ödmjukheten är en fullkomlig dygd och jag visade den med mitt eget exempel, därför må din biktfader med få ord förklara ödmjukhetens trappsteg, som han lärt i min vän Benedikts regel, så att min moders döttrar må lära sig dygdernas upphov, vari de stadigt må grunda de byggnader, de skola uppföra.»