De Kristi ord, som den heliga Birgitta bar fram till abboten i Farfa, för att han skulle bättra sig.
Kapitel 105

Kristus talar: »Du, herr abbot, borde vara en spegel för renlevnadsmän, men du är horkarlars hövding. Detta framgår av de barn, som man skyller dig för. Du borde vara en förebild för fattiga och en allmoseutdelare för de behövande, men du visar dig vara en stor herre, ty du bor oftare i borgar än i ditt kloster. Du borde vara en lärare och en moder för dina bröder, men du har blivit en styvfader eller styvmoder. Du förnöjer dig i yppighet och ståt, men de knota hela dagen i sitt betryck. Därför skall du, om du icke bättrar dig, lämnar borgarna och håller de ringaste bröderna sällskap, varken få återvända till ditt fädernesland, som du tror, eller komma in i mitt fädernesland.»
Så gick det också.