Huru Kristi brud erhöll ett litet stycke av Kristi sanna kors, som då försmåddes men skulle framträda på fruktansvärt sätt.
Kapitel 106

En yngling i Linköpings stift i Sverige hade ett fäderneärvt guldkors, vari en relik av det heliga korsets sanna trä var infattad. Tvingad av fattigdom sålde han guldkorset och gav själva reliken till en from kvinna. Hon var rädd för att behålla den hos sig och gav den åt den heliga Birgitta. Denna undrade, huruvida det verkligen var en relik av det sanna korset, och Kristus sade då till henne: »Denne yngling gjorde ett klandervärt byte. Ty han tog emot smuts och lämnade ifrån sig den dyrbaraste pärla. Han tog emot föraktligt guld och lämnade bort det tecken, varmed han kunnat besegra motståndarna.

Han tog emot det, som var åtråvärt för hans ögon, och förlorade det, som utgör änglarnas åtrå. Därför skall den tid komma, då det trä, som nu försmås, skall framträda på fruktansvärt sätt. Få betänka, hur plågsamt jag hängde på detta trä, när mitt hjärta brast och mina senor sletos loss från lederna.» Den heliga Birgitta lät alltså lägga denna träbit av det heliga korset i en snygg ask, så att den icke skulle bäras av ovärdiga.