Om den salige Brynolf, biskop av Skara, och hur välbehaglig han var för Gud och Jungfru Maria.
Kapitel 108

På kyndelsmässodagen var den heliga Birgitta i Skara domkyrka, och hon kände då en högst ljuvlig och ovanlig vällukt. Hon förundrade sig häröver och blev strax hänryckt i anden, varvid hon såg den heliga Jungfru Maria och med henne en man av underbar skönhet, iklädd biskoplig skrud. Jungfru Maria sade till henne: »Vet, o dotter, att denne biskop hedrade mig i sitt liv och bekräftade denna hedersbetygelse med gärning. Den vällukt, du känt, bevisade hur välbehagligt hans liv var för Gud. Men ehuru hans själ nu är inför Guds åsyn, vilar dock hans kropp här i jorden utan ära. Och så ligger denna min älskade ädelsten bland svinen.» Om samme biskop handlar sista uppenbarelsen i andra boken.