Huru nedskrivaren av dessa uppenbarelser botades från långvarig huvudvärk.
Kapitel 109

Herr priorn Petrus berättar, att han från sin barndom beständigt led av den våldsammaste huvudvärk. Han bad den heliga Birgitta, som då bodde i Alvastra kloster, att hon skulle bedja Gud hjälpa honom. När hon bad, uppenbarade sig Kristus för henne och sade: »Gå och säg broder Petrus, att han är befriad från huvudvärken. Han må alltså modigt skriva de böcker, som innehålla mina för dig uppenbarade ord, ty han skall få medhjälpare.» Och från den stunden kände han ingen huvudvärk på trettio år.