Hur syndigt det är att oroa Guds vänner.
Kapitel 112

När fru Birgitta bodde i Rom, sade en gång hennes kock ondskefullt till henne: »Min fru, er son herr Karl har blivit hängd». Hon svarade honom: »Det förbjude Gud! Av vem har du hört detta?» »Pilgrimer ha sagt mig det», påstod han. Mot slutet av året dog denne kock, sedan han ångrat och biktat sig. Den heliga Birgitta var emellertid orolig för hans själs frälsning och bad.

Sju dagar senare hänrycktes hon i andlig vision och såg likasom en bjälke lagd tvärsöver helvetet, och mitt på bjälken satt den avlidnes själ. Jungfru Maria uppenbarade sig och sade: »Ingen människa kan tro, i vilken fruktan denna själ sitter här. Och detta lider han, emedan han oroat Guds vänner, då han var i kroppen. Dock må du veta, att han hör till deras antal, som skola frälsas.»