Den Helige Ande upplyser på dubbelt sätt människans förstånd, och att läsningen och sången för Frälsarordens systrar äro av den Helige Ande.
Kapitel 114

Jungfru Maria talade till Kristi brud: »För Gud är det icke svårare att göra än att tala. Han har gjort de giftiga maskarna, för att de skulle veta, hur de kunna förflytta sig enligt sitt behov. Villigare böjer han sig till människan för att upplysa hennes medvetande till att förstå hans ord, såsom det behagar honom. Och detta gör han på två sätt. För det första så, att det förefaller dig, som om någon person visade dig vad som skall sägas.

För det andra så, som när det föreföll din magister, att hans öron och mun fylldes med luft och hjärtat svällde upp som en blåsa av brinnande kärlek till Gud, varför det förunnades honom att veta de ord, som han förut var okunnig om, och hur han skulle sätta samman responsorier, antifoner och hymner och komponera sången. Därför bör intet av detta förkortas eller utökas. Det är dock tillåtet att förtydliga något ord, om det skulle synas oklart.»