Att bad icke bör förbjudas ens friska personer av Frälsarorden av vissa anledningar och på vissa tider.
Kapitel 15

Guds Son talar: »Lagens lärare och prästerna klandrade mina lärjungar för att de åto med otvagna händer. Jag svarade dem, att köttets tvagning intet gagnar, om hjärtat är orent. Ett rent hjärta är alltså välbehagligt för Gud, men köttets tvagning och vård skadar icke, om orsaken är rättfärdig och förnuftig. Alltså skall bad icke förbjudas ens de friska av vissa anledningar och på vissa tider, ty även hälsan måste vårdas, så att den icke försvagas. Bad få fördenskull beredas åt de sjuka, så ofta det gagnar dem, och åt de friska en gång i månaden eller varannan vecka, ifall det är bra för hälsan.»