Beträffande kapitel 10 i Frälsarens ordensregel, som handlar om prövandet, mottagandet och invigandet av personer, etc.
Kapitel 16

Guds Son talar: »Jag talade förut med dig om det prövoår, som man skall hava. Detta gäller de personer, vilkas levnad och vandel är mindre beprövad och känd. Därför tillåter jag, att om någon, som begär att upptagas i orden, är av sådan värdighet och besinningsfullhet och sådant allvar, att man ej behöver befara ostadighet och vankelmod av henne, och om hon vet att bedöma köttets frestelser och djävulens försåt och dessutom har mogen ålder, då kan en sådan människa införlivas med samfundet efter ett halvår eller dylikt, sedan man förelagt henne regelns stränghet och dess föreskrifter, så att hon vet vad hon går till mötes.»