Beträffande kapitel 14 av Frälsarens ordensregel, som handlar om val av abbedissa o.d., urskiljer Guds Son tre mänskliga stånd, som mest behaga honom, och vill, att en syster av oäkta börd icke skall väljas till abbedissa.
Kapitel 20

Guds Son talar: »Ehuru sonen icke skall bära faderns synd, så böra dock, emedan tre stånd behaga mig mest, nämligen jungfruligheten, änkeståndet och äktenskapet, dessa tre stånd föredragas och hedras framför andra, dels emedan de hava den stora renhetens och ärbarhetens kännetecken, dels emedan min moder själv levde i dessa tre stånd. Hon var nämligen den renaste jungfru under och efter förlossningen; hon var ock sann moder och jungfru, och hon var änka efter min himmelsfärd, i det hon var berövad min kroppsliga närvaro. Därför må man, när abbedissa skall utväljas, utse någon, som tillhör ett av de tre stånden. En syster av något annat stånd får icke väljas till abbedissa, hur återhållsam och förträfflig hennes vandel än må vara.»