Kristus omtalar för den heliga Birgitta inrättningen i sitt hus, varmed särskilt Vadstena kloster och den helige Frälsarens orden betecknas.
Kapitel 30

I mitt hus skall all ödmjukhet finnas, den som nu är alldeles försmådd. Där skall vara en stark mur» etc. Sök i bok I, kap. 18.