Kristus befaller den heliga Birgitta att gå till Rom och säger, att Frälsarens ordensregel skall vinna framgång.
Kapitel 41

Kristus, Guds Son, talar: »Nu är regeln beskriven, dess blommor påsatta och dess färger ordnade. Gå nu till den plats, där du skall få se påven och kejsaren! Ty denna regel skall framskrida såsom ett sken i en lykta och tränga sig fram och förkovra sig, tills den tredje frukten visar sig, som skall sönderkrossa axen och gömma det rena kornet i ladan.»