Kristus visar genom den heliga Birgitta för en olydig konung hur denne kan försona sig med honom.
Kapitel 43

Guds Son talar: »Eftersom han, som jag kallat min son, har blivit olydig och mera liknar en slyngel än en lydig son och eftersom han icke följde den första vägen, som var att gå mot hedningarna, visar jag honom nu den andra vägen; om han följer den, skall han bliva salig. Denna väg innebär att han går till påven, ty de största synderna skola försonas hos den högste biskopen och enligt hans råd.

Och om han går dit, så må han icke blygas att bekänna för honom, att han varit allmogens plundrare, själarnas förrädare och Kyrkans föraktare, att han brutit mot sin ed och mot den allmänna lagen samt slösaktigt avyttrat och förskingrat kungakronans egendom. Dessutom må han utverka sina synders förlåtelse och bekräftelsen av min ordensregel, som jag uppenbarat i hans rike, på det att de bin, som skola hopsamlas och de platser, som redan ställts i ordning och som man hoppas på, måtte styrkas genom hans välsignelser.

Han må alltså icke dröja att draga åstad, ty om han underlåter det, kan det hända att humlor och getingar inkräkta de åt bina beredda platserna, orena dem med sin spillning och förstöra dem. Det blir i så fall ett större arbete att rengöra och förnya platserna än det varit att bygga upp dem.»