Uppenbarelse angående avlaten från San Pietro in Vincoli och bekräftandet av Frälsarens ordensregel.
Kapitel 44

Guds Son talar till bruden: »Den, som har ett trådnystan ...» Sök i bok IV, kapitel 137.