Hur den heliga Birgitta började få himmelska uppenbarelser och varför.
Kapitel 47

När den heliga Birgitta några dagar efter sin mans död bekymrade sig över sin ställning, kringgöt henne Herrens Ande och upptände henne. Hänryckt i anden såg hon ett ljust moln, och ur molnet hörde hon en röst, som sade till henne: »Jag är din Gud, som vill tala med dig». Hon blev förskräckt och fruktade, att det kunde vara ett bländverk av fienden. Men så hörde hon igen: »Frukta icke, ty jag är allas Skapare och icke någon bedragare.

Du skall veta, att jag icke talar endast för din skull utan för alla kristnas frälsnings skull. Hör alltså vad jag talar! Du skall vara min brud och mitt språkrör, och du skall höra och se andliga ting och himmelska hemligheter, och min ande skall förbliva hos dig ända till döden. Tro alltså fast, ty den, som blev född av den rena Jungfrun, led och dog för alla själars frälsning, uppstod från de döda och uppsteg till himmelen, det är just jag som nu med min ande talar till dig.»