Med åberopande av sitt lidande klandrar Kristus fåfängligt prål i byggnadsverk och köttslig lusta.
Kapitel 53

Det hände en gång, att den heliga Birgitta under sin mans livstid lät en snickare förfärdiga en osedvanligt prålig och nymodig säng på sin gård Ulvåsa. Hon blev då liksom av en hand slagen så hårt i huvudet, att hon knappt kunde röra sig av smärta. Förd till en annan del av huset hörde hon liksom från väggen en röst säga så: » Jag stod icke utan hängde på korset, och mitt huvud hade intet att luta sig emot, och du söker sådan fåfänglighet och maklighet!»
När fru Birgitta hörde detta, brast hon ut i tårar och blev omedelbart återställd. Och sedan sov hon, när det var henne möjligt, hellre på halm och björnskinn än i en säng.