Jungfru Maria berättar här, hur kär magister Petrus, den heliga Birgittas biktfader, var för Gud och henne, och hon berömmer Frälsarordens systrars sång.
Kapitel 6

Guds moder talar till Kristi brud: »Din magister fick ett sår av den, som talade emot Gud. Emedan han fick det för sin Gudskärleks skull, vilja vi icke läka det utan i stället lägga på ett plåster, så att det måtte utvidgas. Säg vidare till din magister, som älskar den heliga Trefaldigheten av all sin kraft, att jag till den grad befordrat honom i denna heliga Trefaldighets kärlek, att han är en av de präster, som Gud mest älskar i världen. Fördenskull förunnades det honom att komponera den sång, som är det guld, vilket skall lända många till hugsvalelse.»