Att en from sedvänja kan förändras för lydnads skull.
Kapitel 61

Fru Birgitta hade till vana att icke dricka mellan måltiderna. Det hände en dag, att hon knappt kunde tala av törst. När magister Mattias, hennes andlige fader, såg detta, befallde han henne att dricka, och ehuru det föreföll henne tungt att bryta mot sin gamla sedvänja, lydde hon dock. Hon hörde då i anden: »Varför fruktar du att förändra ditt liv? Månne jag har behov av ditt goda, eller du genom dina förtjänster skall ingå i himmelen? Lyd du din magister! Han har nämligen erfarenhet av de två andarnas strid, sanningens och villfarelsens. Även om du åte och drucke tio gånger om dagen för lydnads skull, så skulle det icke tillräknas dig som synd.»