Här får den heliga Birgitta löftet att se hurudan Kristus var.
Kapitel 66

Maria talar: »Jag är himmelens drottning och de eländas moder. Jag vill visa dig, huru min Son var i sin mandom och huru han var när han led på korset. Och detta skall vara dig till ett tecken, att du skall komma till de platser, där jag vistades i lekamlig måtto, och där skall du med dina andliga ögon se min Son.»