Jungfru Marias mycket trösterika ord till den heliga Birgitta under hennes sista sjukdom.
Kapitel 67

Kort före den heliga Birgittas död uppenbarade sig Jungfru Maria för henne och sade: »Om en kvinna föder, medan hon är sjuk, så bliva alla de barn, hon föder, sjuka. Du föder däremot starka och friska och Gud hängivna barn, och du skall bli friskare än du någonsin varit förr och icke dö utan komma till den plats, som utlovats och förberetts åt dig. Den helige Franciscus var länge sjuk och bar dock frukt och gjorde Guds vilja, men sedan blev han botad och gjorde och gör större ting än som sjuk. Men nu kan du fråga, varför din sjukdom är så långvarig och varför din natur och din styrka förtäras. Jag svarar dig, att min Son och jag älska dig. Kommer du ihåg, att min Son sade dig i Jerusalem, att dina synder blevo dig förlåtna, när du trädde in i hans gravs heliga kyrka, alldeles som om du då blivit lyft ur dopfunten?

Men jag sade dig icke, att du intet skulle lida, så länge du levde i världen. Därför är det Guds vilja, att människans kärlek må svara mot Guds kärlek och att förgången försumlighet utplånas genom tåligt buren sjukdom. Kom också ihåg, att jag ofta sagt dig, att min Sons och mina ord kunna förstås andligen och kroppsligen, liksom jag sade dig i staden Stralsund, att om du före fullkomnandet av de gudomliga ord, som innehållas i de himmelska böckerna och som givits dig från ovan, skulle bliva kallad från världen, då skall du för din goda viljas skull ändå bliva räknad såsom nunna i Vadstena och vara delaktig av allt vad Gud lovat dig.»