Den heliga Jungfrun förklarar här, vad det är att andligen dö och leva.
Kapitel 68

Jungfru Maria visade sig för den heliga Birgitta sex dagar före hennes död och sade: »Vad säga läkarna? Månne icke att du skall dö? I sanning, min dotter, de tänka icke på vad det är att dö. Ty dör, det gör den, som skiljer sig från Gud, som förhärdar sig i synden och icke utspyr syndens orenlighet genom bikt. Död är den, som icke tror på Gud eller älskar sin Skapare. Men den lever och dör icke, som städse fruktar Gud, som genom regelbunden bikt renar sig från sina synder och längtar efter att komma hem till sin Gud. Men emedan naturens Gud talar till dig, han som även ordnar och vidmakthåller ditt liv emot naturen, därför är det varken räddning eller liv i läkemedlen. Så är det nu icke heller nödvändigt för dig att bygga på läkemedel, ty en kort tidrymd behöver föga näring.»