Den helige Johannes Döparen talar till den heliga Birgitta om någon, som tros ha varit magister Peter Olovsson, hennes biktfader, varom det ovan talats.
Kapitel 71

Min dotter, du bör icke vara bedrövad över din andlige väns seger. Guds stridsman och vän vann en skön seger över Guds ovän. Ovännen ilade obeaktad efter honom och ville sarga honom, d. v. s. fresta honom till att vredgas på rövarna, som plundrade honom. Han rusade emellertid fram mot fiendens spjut och bröt det. Och han genomborrade honom med sitt spjut såtillvida som han, sedan allt blivit honom berövat, utan minsta vrede sade till dem: 'Vänner, om I viljen dricka, så har jag ännu vin i flaskan.'

För det andra genomborrade han honom med ett annat spjut, i det att han, när de tagit ifrån honom kappan, utan otålighet erbjöd dem livklädnaden. Han genomborrade honom med ett tredje spjut, i det att han, när de gått sin väg och han naken satt kvar, glad tackade Gud för sina vedermödor och kärleksfullt bad för dem som förorättat honom. Sedan fortsatte han sin väg, ingalunda skamsen över sin nakenhet, och över denna seger gladde sig hela vårt hov.»