Den helige Botvid utverkade följande nåd åt den heliga Birgitta.
Kapitel 72

Fyra år före hennes mans död visade sig för fru Birgitta ett helgon från Sveriges land, som heter Botvid, liksom i en extas, och sade: » Jag har jämte andra helgon förvärvat dig Guds nåd att höra, se och känna andliga ting, och Guds ande skall upptända din själ».