Kapitel 76

Kristus talar: »Säg din magister, att han icke upphör att ropa och höja sin röst, ty jag skall snart komma. Lyckliga bliva de, som fly till den sanna ödmjukheten.»